Γιατί αργώ να γράψω κριτικές

Η καταγραφή μιας κριτικής είναι μια μικρή ιεροτελεστία για μένα, μια διαδικασία που περνά από αρκετά στάδια μέχρι να γίνει κείμενο. Αργώ αρκετά να ολοκληρώσω κριτικές όχι τόσο λόγο του